Styrelseuppdrag

För närvarande söker jag inte styrelseuppdrag aktivt, men jag är alltid öppen för förslag. Mina styrkor som styrelseledamot är praktisk VD-erfarenhet, djup kunskap inom digitalisering och digitaliseringsprocesser, kunskap inom marknadsföring, och erfarenhet från byråvärlden, byggimport och startup. Utifrån ägardirektiven tenderar jag att vara ganska ifrågasättande och ställa krav på VD och övriga i styrelsen. Jag vill helt enkelt inte sitta i en styrelse, jag vill arbeta i den.

För närvarande arbetar jag i styrelserna i Panang Kommunikation AB, Yoddla AB, Almi Företagspartner GävleDala AB, och går snart in i Företagarna Faluns styrelse.

Tidigare har jag arbetat i styrelserna för Marknadsföreningen i Dalarna och Näringslivet FalunBorlänge.