Min investeringsstrategi

På förekommen anledning eller vad det heter har jag blivit ombedd att redogöra för min investeringsstrategi. Detta är alltså inget som ens avlägset kommer att intressera er som inte har ekonomibloggar, och ni kan därför gott somna om i väntan på nästa inlägg. Ni som tycker att det här är sköj, kommentera gärna! Here goes:

Utgångspunkt

45% av portföljen ska bestå av utdelningsaktier. Utdelningarna ska återinvesteras in i portföljen såsom behövs för att upprätthålla den ungefärliga procentandelen utdelningsaktierna utgör. Det finns ingen tidsram för hur länge jag håller dessa aktier, men om direktavkastningen i snitt är under 4% för de två senaste åren ska en aktie säljas.

45% av portföljen ska bestå värdeökningsinvesteringar. Dessa får naturligtvis gärna dela ut, men syftet med dem är att köpa billigt och sälja dyrt. I denna kategori får och bör andra värdeslag än aktier ingå. Syftet är att hela tiden finna rätt fordon för hög avkastning.

10% av portföljen ska bestå av ädelmetall. Det finns inga avyttringskrav för den här delen, den ligger helt och hållet som en säkerhet i botten som kan realiseras om så krävs. Jag ska dock alltid köpa ädelmetall enbart när den är prisvärd.

Jag ska bara handla med investeringsformer jag förstår. Jag ska aldrig handla med papper med hävstång, tex XACT-certifikat, CFDer eller liknande. Alla investeringar ska vara etiskt försvarbara. Investering i fossila bränslen ska kontras med en motsvarande eller högre del investering i förnyelsebar energi. Jag tänker inte investera i tobaksprodukter, vapen eller företag som på andra sätt agerar oetiskt i sin produktion eller handel. Jag kommer inte att blanka aktier eller ta lån för att investera på någon marknad. Fördelningen 45-45-10 är ett mål, men avvikelser kan och får självklart förekomma periodvis. Courtaget räknas alltid in i priset.

Utdelningsaktier

När det gäller utdelningsaktier har jag följande kriterier, ett undantag kan göras när jag kolla på ett företag om övriga kriterier uppfylls:

P/E-talet ska vara lägre än 15 i snitt över de tre senaste åren.

– Soliditeten ska vara mellan 25% och 75%.

– Kassalikviditet på minst 1,5.

– Genomsnittlig direktavkastning på minst 4% över de tio senaste åren, men naturligtvis gärna högre.

– Direktavkastningen vid köptillfället ska överstiga 5%.

– Höga vinstmarginaler är ett plus, men inte ett måste.

– Erfaren ledning.

– Förväntas dela ut minst tio år framåt.

Jag ska investera i branscher jag förstår, där det är rimligt att beräkna framtida resultat. Följdaktligen kommer jag att tänka mig för både fem och sex gånger innan jag går in i utvecklingstunga branscher såsom medicin, eller branscher där det krävs stora resurser för att överhuvudtaget kunna fortsätta på några års sikt, som gruvindustrin.

Jag ska huvudsakligen investera i:

– Konsumtionsvaror (dagligvaror)

– All typ av energi

– Fastigheter

– Investmentbolag

– Industri (med kunder i flera olika branscher)

Alla utdelningar ska naturligtvis återinvesteras i portföljen, på det ställe som behövs för att upprätthålla 45-45-10. Om jag inte kan hitta någon lämplig och framför allt prisvärd investering så ska likviden förvaras på ett högräntekonto eller annan form av säker placering till dess att en möjlighet uppstår.


Värdeökningsinvesteringar

Att pricka aktier som kommer att öka mer än den övriga marknaden är svårt, och jag kan inte teknisk analys. Jag tänker därför hålla mig borta från aktiemarknaden i syfte att spekulera, utom i perioder av hög tillväxt över hela marknaden. Istället kommer jag att investera i reella saker såsom råvaror, energi, jord- och skogsbruk. Iom jordens växande befolkning och dess energi-, vatten- och matbehov tror jag hårt på långsiktiga värdestegringar inom dessa områden.

För råvarucertifikat gäller:

– Certifikatet ska ha minst två års historik.

– Vid inköp ska certifikatet ha ett värde av högst 30% från ATH.

Målet med den här delen av portföljen är att avkastningen ska vara minst 5% högre än marknadens bästa högräntekonto. Om avkastningen skulle sjunka under den jag kan få från ett räntekonto eller räntefond får jag sälja hela eller delar av mitt innehav och tillfället placera det i en räntebärande placering.

Ädelmetall

10% av portföljen ska bestå av ädelmetall. Syftet är att lägga en stabil grund med reellt värde, och att ha en försäkring mot eventuella krascher eller hyperinflation. Att alltid ha 10% av totalvärdet i ädelmetall är dock omöjligt, eftersom kurser kommer att gå upp och ner, liksom värdet på själva metallen. En marginal på 5% kan därför tillåtas under kortare (max sex månader) perioder. Värdet ska beräknas på dagskurs i den månatliga sammanställningen, inte inköpsvärde. Eftersom beräkning sker månadsvis så lär det inte vara några problem att hålla sig inom spannet 5-15%.

Jag ska köpa fysisk ädelmetall. Certifikat, EFTer eller metallbolagsaktier ska räknas till värdeökningsinvesteringarna. Jag ska köpa den metall som jag för tillfället ger högst värdestegringspotential, och jag ska alltid sträva efter att köpa till bästa pris. Det kan också innebära att andelen periodvis hålls medvetet låg, och andra gånger medvetet hög. Företrädesvis guld och silver ska köpas, då dessa metaller har en acceptabel likviditet.

//J

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.