Konsultation

Det finns generellt två typer av konsulter: kunskapskonsulten och resurskonsulten. Kunskapskonsulten säljer sin kunskap, ofta i form av en punktinsats: en analys, rapport eller rekommendation av något slag, tänkt att driva verksamheten framåt. Resurskonsulten går istället in i företaget och utför någon form av konkret arbete.

Med tio år som företagare, varav de senaste sju har ägnats åt att bygga upp en av Dalarnas största kommunikationsbyråer, står jag för både kunskap och resurs. Min expertis som digital strateg gör att jag kan analysera och förstå vad ni behöver göra för att effektivisera er kommunikation och försäljning, både online och offline – internt och extern.

Förändrad insikt leder inte till förändrade resultat utan ett förändrat beteende, och jag kan hjälpa er att gå från insikt till genomförande. Sätt in mig när och där ni behöver förstärkning. Det kan vara i att lära en marknadsgrupp att använda sociala medier på ett mer effektivt sätt, att fördjupa insikterna om komplex försäljning hos en säljarkår, att utbilda ledningsgruppen i digital omvärldsbevakning eller att driva interna förändringar mot en sundare arbetskultur.